JämQuiz Jämställdhet 2020

 

JämQuiz Jämställdhet 2020 består av 13 flervals-frågor. När du har gjort klart frågorna, får du ditt resultat och svaren på frågorna.


World Economic Forum rankar världens mest jämställda länder. Vilket land ligger 1:a?


World Economic Forums ranking av världens mest jämställda länder baseras på förhållanden för kvinnor och män när det gäller ekonomi, utbildning, hälsa och politiskt inflytande. Inom vilka två av dessa områden är världens länder bäst (dvs närmast jämställda förhållanden för kvinnor och män)?


Vilket år fick också män rätt att ta ut föräldraledighet?

2019 var första gången som företagen inom en bransch på den svenska börsen i snitt hade minst 40 % kvinnor i sina ledningsgrupper. (Minst 40 % av det ena könet och max 60 % av det andra räknas som jämn könsfördelning). Inom vilken bransch var detta?


Kvinnor arbetar deltid i större utsträckning än vad män gör i Sverige. Bland personer med funktionsnedsättning är klyftan ännu större. Hur stor andel sysselsatta kvinnor med funktionsnedsättning arbetar heltid?


I februari 2020 hade filmen ”Min pappa Marianne” premiär. Den handlar om den vuxna dottern Hanna och hennes pappa småstadsprästen Lasse som i 60-års åldern kommer ut som kvinna. Vem spelar pappan i filmen?


Vilket år fick kvinnor, med vissa undantag, samma rätt som män att arbeta på statliga tjänster?


Vilka fick motta Svenska Jämställdhetspriset 2020?

2014 trädde ny lagstiftning mot äktenskapstvång i kraft i Sverige. Den gjorde det straffbart att tvinga någon att gifta sig och att pressa någon att gifta sig mot sin vilja. 2019 skärptes lagstiftningen ytterligare. Vad innebär den nya skärpningen?


5 mars 2020 släppte Europakommissionen EU:s jämställdhetsstrategi. För vilka år gäller strategin?


Vilket år fick också kvinnor rätt att bli präster inom Svenska kyrkan?


Hur många av Sveriges 1000 största bolag har jämn könsfördelning i sin ledningsgrupp? (Minst 40 % av det ena könet och max 60 % av det andra könet räknas som jämn könsfördelning)


Bechdeltestet testar filmer. För att klara Bechdeltestet ska filmen ha två namngivna kvinnliga rollfigurer, som pratar med varandra om något annat än en man. Vilken av dessa filmer klarar Bechdeltestet?


Du är klar med JämQuiz Jämställdhet 2020!