Om oss

JämQuiz – quiz om jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter – är framtagen av Hanna&Goliath Law and Education och ImplementDiversity AB.

Hanna&Goliath Law and Education drivs av Hanna Gerdes. Hanna är människorättsjurist, författare och föreläsare. Hanna har skrivit flera böcker och metodmaterial om mänskliga rättigheter och ickediskriminering. Hanna har arbetat som jurist på Byrån mot Diskriminering och Fonden för mänskliga rättigheter, likabehandlingstrateg åt Försvarsmakten, sakkunnig på Statsrådsberedningen och hos Diskrimineringsombudsmannen. Läs mer om Hanna på Hanna&Goliath Law and Educations hemsida

ImplementDiversity AB drivs av Gabriella Fägerlind. Gabriella arbetar sedan 1999 som jämställdhets- och mångfaldskonsult, med uppdrag på arbetsplatser inom privat och offentlig sektor. Uppdragen består av seminarier, utbildningar och rådgivning om hur organisationer kan gå tillväga i sitt jämställdhets- och mångfaldsarbete.  Gabriella är författare till böckerna Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling och Jämställdhet i praktiken – så utvecklar ni er arbetsplats.  Gabriella har utvecklat appen #hurärdethososs, ett digitalt verktyg för diskussioner och utveckling på arbetsplatsen när det gäller jämställdhet och mångfald. För mer information se www.implementdiversity.com och www.hurardethososs.se