JämQuiz Jämställdhet 2021

 

JämQuiz Jämställdhet 2021 består av 11 flervals-frågor. När du har gjort klart frågorna, får du ditt resultat och svaren på frågorna.