Om JämQuiz

JämQuiz är en sajt med quiz om jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter.

Vi har skapat JämQuiz för att vi tycker att quiz är ett roligt och bra sätt att testa sina kunskaper och att lära sig nya saker.

JämQuiz kan användas på många sätt.

Quiz kan vara ett startskott för vidare diskussion kring jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter.

Quiz kan användas som del av en utbildning eller som en förberedande uppgift inför en utbildning.

Våra quiz är kostnadsfria och du är välkommen att använda dem i olika sammanhang.

Vi hoppas att du uppskattar och får nytta av våra quiz!