JämQuiz Jämställdhet 2019

JämQuiz Jämställdhet 2019 består av 13 flervals-frågor. När du har gjort klart frågorna, får du ditt resultat och svaren på frågorna.


Vilket år beslutades i Sverige att även kvinnor skulle få rösträtt?

Hur många dagar i föräldraförsäkringen är reserverade för vardera föräldern?

Inom gymnasieskolan finns 18 nationella program. Hur många av dessa program har jämn könsfördelning bland eleverna? (Jämn könsfördelning= max 60 % av en könet, minst 40 % av andra könet, eller jämnare)

På den svenska börsen finns 330 börsnoterade företag. Hur många har en kvinna som VD?


Hur stor andel av de som misshandlades under åren 2014-2016 var kvinnor respektive män (gäller anmälda brott)?


I Sveriges befolkning totalt är ca 7,5 % egna företagare. Hur stor andel bland utrikesfödda kvinnor är egna företagare?I kategorin Årets bästa film på Oscarsgalan tävlade 8 filmer. Hur stor andel av den totala tiden i filmerna pratar kvinnor?


I sport tävlar ofta kvinnor och män för sig, men i några sporter tävlar kvinnor och män mot varandra. I vilka av följande sporter tävlar kvinnor och män mot varandra?


I januari 2019 stärktes rättighetsskyddet när flera lagändringar infördes på jämställdhets- och jämlikhetsområdet. Då infördes ett stärkt skydd för hets mot folkgrupp av transpersoner, vad infördes också.....?

I januari 2019 lanserade Europarådet sin första specialrapport om Sverige gällande....

Den snabba teknikutvecklingen har förändrat världen och även arbetsmarknaden. I World Economic Forums Global Gender Gap Report för 2018 mäts för första gången utvecklingen på arbetsmarknaden inom området artificiell intelligens (AI) . Hur många av de som arbetar med AI idag är män?

I Göteborg finns det fler skulpturer av visdiktaren Evert Taube än avbildade namngivna historiska kvinnor. Hur många statyer finns det av Evert Taube och vilka är de namngivna historiska kvinnorna?


Efter att gymnastikläraren Margit Nordin 1923 åkte Vasaloppet blev det förbjudet för kvinnor att delta i loppet. Vilket årtal blev tillåtet för kvinnor att åka igen?

Du är klar med JämQuiz Jämställdhet 2019!