JämQuiz Jämställdhet 2019

JämQuiz Jämställdhet 2019 består av 13 flervals-frågor. När du har gjort klart frågorna, får du ditt resultat och svaren på frågorna.


Du är klar med JämQuiz Jämställdhet 2019!