JämQuiz Jämställdhet 2018

JämQuiz Jämställdhet består av 14 flervals-frågor. När du har gjort klart frågorna, får du ditt resultat och svaren på frågorna.

 


Kollegor på arbetsplatsen


Vad är vanligast, vilka arbetar kvinnor och män med?


Sport


Vilket lands damer vann medalj-ligan under vinter-OS 2018 i Pyeongchang (5 guld, 4 silver och 1 brons)?


Chefer


Bland Sveriges chefer, hur stor andel är kvinnor och hur stor andel är män?


Företagsamhet


Sverige är känt för sina tech-bolag såsom Spotify, Skype och King. Under 2017 investerades över 11 miljarder i tech-startup-bolag i Sverige. Hur stor andel av dessa pengar gick till företag som hade kvinnor med som grundare?


Resursfördelning


Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har varit en viktig frihetsreform för många personer med funktionsnedsättning. Precis som på många andra områden skiljer sig dock resursfördelningen mellan könen åt. Hur stor andel barn mellan 0-12 år som beviljas LSS-insatser är flickor?


Arbeta deltid


29 % av kvinnorna i Sverige arbetar deltid. Hur stor andel av männen arbetar deltid?


Partiledare


Vem var den första kvinnan i Sverige som var partiledare?


Arbetslöshet


I februari 2018 var arbetslösheten i Sverige totalt sett 7,4 %, men hur såg det ut för kvinnor respektive män?


Löner


3,6 miljoner kronor, vad motsvarar det när det gäller löner och inkomster?


Människorättskränkning


Kvinnlig könsstympning innebär att man med ett vasst föremål skär bort hela eller delar av de yttre könsorganen på̊ flickor. Kvinnlig könsstympning är ett brott mot mänskliga rättigheter och är även olagligt i Sverige. Vilket år infördes förbudet mot kvinnlig könsstympning i svensk lag?


Föräldraförsäkringen VAB


Hur stor andel av VAB tas ut av kvinnor respektive män?


Film


Det finns en obalans mellan hur mycket utrymme och vilka roller kvinnor och män får i filmer. Bechdeltestet är ett test som bedömer hur kvinnors framställs i en film. Men vad krävs för att en film ska klara testet? För att en film ska klara testet behöver den innehålla:


Hälsa


Vad är den vanligaste dödsorsaken för män och kvinnor som dör unga (15- 39 år)?


Ny jämställdhetsmyndighet


Den 1 januari 2018 startades den nya Jämställdhetsmyndigheten i Sverige. I vilken stad ligger Jämställdhetsmyndigheten?


Du är klar med JämQuiz Jämställdhet!