JämQuiz sexuella trakasserier

JämQuiz Sexuella trakasserier består av 12 flervals-frågor. När du har gjort klart frågorna, får du ditt resultat och svaren på frågorna.

Definition sexuella trakasserier

Hur definieras sexuella trakasserier enligt lagstiftningen?


#metoo – först hösten 2017 

#metoo är en hashtag som skapades i sociala medier för att uppmärksamma hur omfattande sexuella trakasserier är mot kvinnor  Vem var det som postade den första #metoo-posten hösten 2017?


#metoo – först i Sverige hösten 2017

Vem var det som postade den första #metoo-posten i Sverige hösten 2017?


Lagar som förbjuder sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier förbjuds i flera olika lagar i Sverige. Vilka tre lagar reglerar sexuella trakasserier?


Utsatt under sitt arbetsliv


Hur stor andel av kvinnor och av män har utsatts för sexuella trakasserier på jobbet under sitt arbetsliv?


Utsatt på jobbet de senaste 12 månaderna

Hur stor andel av anställda på svenska arbetsplatser har utsatts för sexuella trakasserier av kollegor och chefer de senaste 12 månaderna?


Förbud mot sexuella trakasserier i arbetslivet


Det är förbjudet med sexuella trakasserier i arbetslivet. Vilket år började denna lagstiftning gälla?


Samtycke vid sex


23 maj 2018 beslutade riksdagen om lagändringar som innebär att det krävs samtycke vid sex. Vilket datum börjar detta gälla?


#metoo en varumärkesrisk 

Det schweiziska analysföretaget Reprisk värderar företags varumärkesrisker och släpper årligen listan ”Most Controversial Companies Report” där kontroversiella företags varumärkesrisker rankas. Vilket företag toppar listan 2018?


Svenska Akademin

Svenska Akademin som delar ut Nobelpriset i litteratur har påverkats av #metoo. En man som har nära anknytning till Svenska Akademin och som fått ekonomiskt bidrag av akademin har under lång tid sexuella trakasserat kvinnor. Detta har varit känt, men det har inte gett några konsekvenser. En effekt av denna skandal för Svenska akademin är att nobelpriset i litteratur inte kommer att delas ut 2018. Hur många gånger har priset delats ut?

#metoo-upprop


Med start med uppropet #tystnadtagning den 8 november 2017, där 456 skådespelare berättade om sexuella trakasserier, publicerades sedan ett stort antal upprop inom olika branscher. Flera av dessa upprop gick sedan samman och lämnade en gemensam kravlista till regeringen. Hur många upprop stod bakom kravlistan?


#metoo – först i världen

2006 skapades den första #metoo-kampanjen, på nätforumet Myspace. Vem var det som skapade den första #metoo-kampanjen?


Du är klar med JämQuiz Sexuella trakasserier!