JämQuiz sexuella trakasserier

JämQuiz Sexuella trakasserier består av 12 flervals-frågor. När du har gjort klart frågorna, får du ditt resultat och svaren på frågorna.


Du är klar med JämQuiz Sexuella trakasserier!