JämQuiz Jämställdhet 2024

JämQuiz Jämställdhet 2024 består av 11 flervals-frågor. När du har gjort klart frågorna, får du ditt resultat och svaren på på frågorna.


Du är klar med JämQuiz Jämställdhet 2024!