JämQuiz Jämställdhet 2023

 

JämQuiz Jämställdhet 2023 består av 12 flervals-frågor. När du har gjort klart frågorna, får du ditt resultat och svaren på frågorna.


Du är klar med JämQuiz Jämställdhet 2023!