JämQuiz Jämställdhet 2022

 

JämQuiz Jämställdhet 2022 består av 12 flervals-frågor. När du har gjort klart frågorna, får du ditt resultat och svaren på frågorna.


Du är klar med JämQuiz Jämställdhet 2022!