JämQuiz Barnkonventionen

JämQuiz Barnkonventionen består av 10 flervals-frågor. När du har gjort klart frågorna, får du ditt resultat och svaren på frågorna.


Du är klar med JämQuiz Barnkonventionen!